El SAC

Núm. 102 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: Manifest. Sí a la Pau, p. 1
Fòrum d'expressió: La Universitat d'Andorra amb la pau, p. 2
Manifest col·lectiu Andorra contra la guerra, p. 2
Conferències: Wegener i la teoria de la deriva continental, p. 3
Activitats: Nou conveni de col·laboració amb la Societat Catalana de Química, p. 4
Perfil del conferenciant: Francesc Ventura i Amat, p. 4
Activitats: Memòria d'activitats celebrades l'any 2002 (2a part), p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes