El SAC

Núm. 100 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Àngels Mach i Buch, Editorial: 50 anys de genètica molecular: el descobriment de la doble hèlix del DNA, p. 1
Roger Mas Canalís, Jornades: La creació artística: luxe o necessitat? Conclusions de les vuitenes jornades, p. 5
Assemblea: Resum de l'Assemblea Ordinària, p. 6
Agendam, p. 6

  Revistes