El SAC

Núm. 98 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: La creació artística, luxe o necessitat?, p. 1
Documents de la SAC, p. 2
Agenda, p. 6

  Revistes