El SAC

Núm. 91 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Daniel Bastida Obiols, Editorial: El rol de la universitat, p. 1
Notícies de la SAC: Nomenament president d'honor, p. 2
Notícies de la SAC: Publicacions de la SAC, p. 2
Astronomia: Notícies, p. 3
Miquel Sistach, Astronomia: Efemèrides, p. 3
Àgora Cultural 2001 Relleu en el secretariat, p. 4
Perfil del conferenciant: Eudald Guillamet i Anton, p. 5
Notícies breus, p. 5
Activitats: Memòria d'actes celebrats l'any 2001 (1a part), p. 6
Agenda, p. 6

  Revistes