El SAC

Núm. 89 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: 90è aniversari de la teoria de la deriva dels continents. Alfred Wegener (1880-1930), p. 1
Activitats: Publicacions de la SAC. 14a Diada Andorrana a la UCE, p. 2
Àngels Mach Buch, Assemblea extraordinària de la SAC, p. 2
Xavier Maymó i Gatell, Conferències: Les dones, el Nobel i els oblidats del premi, p. 3
Josep Vilanova, Sobre el progrés de la ciència, els seus límits i l'impacte en la societat, p. 4
Astronomia: Notícies, p. 5
Astronomia: Efemèrides, p. 5
Perfil del conferenciant: Dídac Haro i Cervantes, p. 6
Agenda, p. 6

  Revistes