El SAC

Núm. 87 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Montserrat Ronchera i Santacreu, Editorial: Els mitjans de comunicació: realitat i objectius, p. 1
Imma Gibert i Jané, Activitats: Biografia simplificada de la trajectòria artística i humana de Manel Viusà, p. 2
Elena Martínez Castro, Metges sense Fronteres, p. 5
Activitats: Brossart? Brossart és una invitació a la vida, p. 6
Perfil del conferenciant: Mercè Piqueras, p. 7
Astronomia: Notícies, p. 8
Astronomia: Efemèrides, p. 8
Agenda, p. 8


  Revistes