El SAC

Núm. 86 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Pere Postius i Robert, Editorial: La salut, dret humà fonamental, p. 1
Gemma Rufach, Activitats: Primera experiència d'un taller de gravat a l'UCE, p. 3
Notícies: Nomenament socis d'honor, p. 4
P. Cebrià Baraut, Primer premi Àgora Cultural 2001, p. 5
Daniel Bastida Obiols, Conferències: L'Internet... ha canviat el món realment?, p. 7
Perfil del conferenciant: Moisès Broggi Vallès, p. 8
Agenda, p. 8


  Revistes