El SAC

Núm. 82 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Àngels Mach i Buch, Editorial: La universitat d'Andorra: la culminació natural d'un sistema educatiu propi, p. 1
Albert Moreno i Humet, Conferències: La història paleontològica dels Pirineus, p. 3
Publicacions de la SAC: Pol·lucions... Solucions?, p. 4
Perfil del conferenciant: Juan María López-Aguilar y Pérez-Griffo, p. 5
Perfil del conferenciant: Rocío Bruquetas Galán, p. 6
Agenda, p. 6

  Revistes