El SAC

Núm. 79 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: Andorra... olímpica!, p. 1
Antoni Pol, Conferències: 2000 anys d'art, 2000 anys de bellesa, p. 2
Publicacions de la SAC, p. 2
Activitats: Memòria d'actes celebrats durant l'any 2000 (2a part), p. 3
Perfil del conferenciant: Jesús E. Gabaldon Casasayas, p. 5
Perfil del conferenciant: Jordi Agustí, p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes