El SAC

Núm. 78 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Josep Vilanova i Trias, Editorial: Centenari del primer premi Nobel: La diferència entre ciència i paraciència, p. 1
Antoni Pol i Solé, Jornades: Les pol·lucions, un repte en el present, p. 3
Publicacions de la SAC: Presentació del llibre de la 13a Diada Andorrana a la UCE, p. 4
Jordi Pasques i Canut, Conferències: La bellesa de Racionero, p. 5
Activitats: Memòria d'actes celebrats durant l'any 2000 (1a part), p. 6
Agenda, p. 6

  Revistes