El SAC

Núm. 77 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Ciència + Tècnica + Docència = Gerbert (2a part), p. 1
Ramon Vilallonga Puy, Estudiants, El 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana vist pels estudiants, p. 2
Àngels Mach i Buch, Congressos: Cloenda per part de la SAC del 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, p. 3
À. M. B., Notícies breus, p. 4
Àngels Mach i Buch, Convocatòries: Convocatòria Assemblea General Ordinària de la SAC, p. 4
Perfil del conferenciant: Ramon Rossell i Serra, p. 5
Perfil del conferenciant: Josep Argemí i Renom, p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes