El SAC

Núm. 76 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial, Pol·lucions... Solucions?, p. 1
Jordi Robert i Ribes, Col·laboracions: Internet és tan sols una novetat més, p. 2
Activitats: Sisenes jornades de la SAC. Pol·lucions... Solucions?, p. 4
Notícies breus, p. 4
Perfil del conferenciant: Xavier Barral i Altet, p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes