El SAC

Núm. 73 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Marcel Baïche, Editorial: Ciència + tècnica + docència = Gerbert, p. 1
Activitats: Manifest Cultural d'Àgora Sant Jordi, p. 2
Manuel Delgado Ruiz, Conferències: El fracàs de la raó, p. 4
Conferències: La tecnologia en els còmics dels anys cinquanta, p. 5
Àngels Mach i Buch, Notícies de la UCE, p. 5
Antoni Pol, Llibres: Tres visions, quaranta imatges, p. 6
Cursos: 6è Curs d'arqueologia d'Andorra, p. 6
Agenda, p. 8

  Revistes