El SAC

Núm. 68 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Josep Vilanova i Trias, Editorial: Enguany, 16è Congrés de Meges i Biòlegs de Llengua Catalana, p. 1
Joan-Albert Mijares i Grau, Conferències: El Dr. Trueta i el seu temps, p. 2
Antoni Pol i Solé, Activitats: L'andorranitat de Pompeu Fabra, p. 3
Activitats: Memòria d'activitats de l'any 1999 (2a part), p. 4
Perfil del conferenciant: Màrius Foz i Sala, p. 5
Publicacions de la SAC: Ponències de la Diada andorrana a la UCE, p. 6
Publicacions de la SAC: Recull de conferències 1998, p. 6
Agenda, p. 6

  Revistes