El SAC

Núm. 65 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1999
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Marcel Baïche, Editorial: Longkhinos i Sephanton, p. 1
Jornades: Cinquenes Jornades de la SAC, p. 2
Pefil del conferenciant: Miquel Porter i Moix, p. 4
Pefil del conferenciant: Albert Salvadó i Miras, p. 5
Perfil del conferenciant: Alfons Fernàndez i Sabater, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

Conté una pintura mural de Sant Joan de Caselles

  Revistes