El SAC

Núm. 64 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1999
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: El turisme cultural, una alternativa de futur, p. 1
Jaume Pol i Pedrós, Estudiants: Violència domèstica -amor familiar?, p. 2
Llibres, p. 3
Congressos, Quart Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, p. 4
Activitats: Cinquenes Jornades de la Societat Andorrana de Ciències, p. 5
Perfil del conferenciant: Antoni Lloret i Orriols, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6


  Revistes