El SAC

Núm. 61 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1999
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: Drets i deures dels alumnes, p. 1
Activitats: III Edició de La Massana Còmic, p. 2
Notícies de la UCE, p. 4
12a Diada Andorrana a Prada de Conflent, p. 4
Maria Jesús Lluelles Larrossa, Activitats: Acte unitari per Sant Jordi, p. 5
Notícies de la Junta, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6


  Revistes