El SAC

Núm. 58 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1999
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Pere Postius, Editorial: Aliments transgènics, p. 1
Activitats: Memòria d'activitats de l'any 1998 (2a part), p. 3
Notícies breus, p. 4
Àlvar Valls, Commemoracions: Pompeu Fabra, avui, p. 5
Perfil del conferenciant: Jordi Domingo i Coll, p. 5
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes