El SAC

Núm. 56 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1999
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Josep Vilanova Trias, Editorial: Visió del mil·leni, p. 1
Marcel Baïche, Col·laboració: Tornada a Catalunya d'un nom ben seu: Pe(t)ritxola, p. 2
Notícies breus, p. 5
Elena Martínez Castro, Conferències: Trastorns de la conducta alimentària, p. 6
Activitats: Inauguració de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques d'Andorra, p. 7
Assemblea: Resum de l'assemblea general ordinària de la SAC, p. 8
Agenda de la SAC, p. 8


  Revistes