El SAC

Núm. 47 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1997
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol, Editorial: El "Manual Digest" o la primera il·lustració de l'andorranitat, p. 1
Remei Chamorro, Coferències:Defensant la vida amb els promotors de la salut al Perú: Una vivència engrescadora, p. 2
Secció d'astronomia: Relació de publicacions d'interès per als amants de l'astronomia que poden ser examinades en les porperes reunions, p. 3
Perfil del conferenciant: David Mas, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes