El SAC

Núm. 46 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1998
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: Clonació i animals transgènics, p. 1
Perfil del conferenciant: Elisenda Florensa i Claramunt, p. 3
Perfil del conferenciant: Emma González Gil, p. 4
Activitats, p. 4
Publicacions de la SAC, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes