El SAC

Núm. 45 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1998
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Pere Cavero, Editorial: A l'entorn del "Manual Digest" en el 250 aniversari de la seva publicació, p. 1
Conferències, Dieta mediterrània, 10 de desembre de 1997, p. 2
Activitats: Enfortint els lligams amb les Illes, p. 3
Assemblea: Resum de l'assemblea general ordinària de la Societat Andorrana de Ciències, p. 4
Activitats: Memòria d'activitats de la SAC, any 1997, p. 5
Publicacions de la SAC, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes