El SAC

Núm. 40 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1997
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol, Editorial: La integració a Andorra, p. 1
Col·laboració: Rudiments de la nostra llengua (5a part): Combinació de dos pronoms febles (II), p. 2
Joan Pieras, Activitats: Un èxit per començar, p. 4
Estadística, p. 5
Jordi Guillamet, Estudiants: El centre de Barcelona de l'Institut d'Estudis Andorrans i la seva relació amb els universitaris d'Andorra a Catalunya, p. 7
10a Diada Andorrana a la UCE. XXIX Universitat Catalana d'Estiu, p. 8
Agenda de la SAC, p. 8

  Revistes