El SAC

Núm. 38 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1997
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: Andorra, el meu país. El manual d'ensenyament bàsic andorrà que cal recuperar, p. 1
Activitats: Passí al servei del medi ambient, p. 2
Sandra de la Rosa, Estudiants: Paulo Freire: Diàleg i educació, p. 3
XII Congrés d'atenció primària SCMFiC, p. 3
Col·laboració: Rudiments de la nostra llengua (5a part): combinació de dos pronoms febles (I), p. 4
Manuel Anglada i Ferran, Col·laboració, p. 5
Balanç econòmic, p. 5
Publicacions, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes