El SAC

Núm. 35 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1997
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: Primer arquitecte andorrà de la nova Andorra, p. 1
Col·laboració: En memòria de Carl Sagan, p. 2
Alexis Estopiñan Pascual, Estudiants: Filosofia de la ment, p. 3
Perfil del conferenciant: Adolf Duran Pérez, p. 4
Activitats: Taller de cosmologia, p. 4
Història de la SAC: Memòria d'activitats de la SAC any 1996 (10 part), p. 5
Perfil del conferenciant: Betlem Sabrià Bernadó, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes