El SAC

Núm. 27 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1996
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Josep Vilanova, Editorial: Quan? On? Com? O bé, senzillament, què? (Els origens de l'home), p. 1
Rafael Vilella i Llort, Col·laboracions, Un esbós de Descartes, p. 2
Ressenya d'actes: Retrobar Descartes (a propòsit del II Congrés Internacional d'ontologia, p. 3
Elena Martínez Castro, Ressenya d'actes: La sida, avui, p. 4
Manuel Anglada i Ferran, Sant Jordi mata el dragó, el drac o l'aranya, p. 5
Perfil de l'activitat professional d'Yves Coppens, p. 5
Manuel Anglada i Ferran, Col·laboracions: Rudiments de la nostra llengua, p. 6
Publicacions de la SAC, p. 7
Agenda de la SAC, p. 8

  Revistes