El SAC

Núm. 21 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1995
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Anton Pol i Solé, Editorial: A l'Esteve Albert, menairó de la nostra cultura popular, p. 1
Àngels Mach, Activitats: El professor Joan Oró visita Andorra, p. 3
Elenea Martínez Castro, Activitats: Passat, present i futur del diagnòstic per la imatge: un segle de radiologia (19 d'octubre de 1995), p. 4
Agenda de la SAC, p. 4

  Revistes