El SAC

Núm. 19 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1995
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Pere Postius Robert, Editorial: Petites reflexions davant l'entrada al segle XXI, p. 1
Col·laboració: The Shadow (L'ombra), p. 2
Publicacions de la SAC: La SAC edita les ponències de la 7a diada andorrana a la UCE de Prada sobre "Andorra i la catalanitat", p. 2
Activitats a l'exterior, p. 3 i 4
Activitats: Primer Congrés de Filosofia a Andorra i desè Congrés de la Societat de Filosofia del País Valencià, p. 5
Activitats, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes