El SAC

Núm. 11 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1994
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Josep Vilanova i Trias, Editorial: Prediccions i profecies: els límits de la ciència, p. 1
Manuel Anglada i Ferran, Opinió: Dissertacions sobre handorrensis i andur(r)ensis, p. 2
Activitats, p. 2
Història de la SAC: Conferències realitzades durant els anys 1982-1983, p. 3
Convocatòries, p. 4
Agenda de la SAC, p. 4

  Revistes