El SAC

Núm. 9 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1994
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: Explicar el saber (la divulgació científica), p. 1
Activitats: El Dr. Alfred Giner i Sorolla visita Andorra, p. 2
Entrevista: Tres preguntes al Dr. Giner i Sorolla, p. 2
Història de la SAC: Les juntes, p. 3
Agenda de la SAC, p. 4

  Revistes