El SAC

Núm. 2 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 1994
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: La cultura, un bé de futur, p. 1
Agenda de la SAC, p. 1
Josep Vilanova, Activitats a l'exterior, p. 2
Josep Ll. Ortega, Ressenyes bibliogràfiques, p. 2

  Revistes