Quaderns d'estudi

Núm. 20 Títol del núm. Aportacions al voltant de la immigració estrangera a l'Hospi
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2008
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 15,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Presentació, Consell de Redacció de Quaderns d’estudi. P. 9
Introducció, de Miguel Solana Solana, p. 11
La segregació residencial de la població immigrant, una visió quantitativa, de Joan Carles Martori i Karen Hoberg. P. 27
L’Hospitalet, una ciutat i moltes llengües. Aproximació a una gestió de la diversitat lingüística. P. 45
L’escolarització dels fills i filles de famílies marroquines a l’Hospitalet, de Jordi Pàmies Rovira. P. 65
La inmigración latinoamericana en l’Hospitalet de Llobregat: una mirada desde lo cotidiano, de Daisy Margarit Segura. P. 97
Parque de les Planes: una acción social y coexistencia urbana, de Martha Cecilia Cedeño Pérez, p. 141
La Fundació Akwada: una trobada amb la interculturalitat, de Pilar Folgueiras Bertomeu, p. 163
Babel’h documents-immigració estragera, (desembre 2007), p. 191
L’Equip d’edició del CEL’H – El fil d’Ariadna, de Montserrat Perelló i Mercès Artigas. P. 195

  Revistes