Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 34 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2008
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
NOTÍCIES DE L’ENTITAT
Francesc Lladó, Assemblea General de la Coordinadora de Centres d’Estudis. P. 4
Actualitat. P. 5

DOSSIER
Pe Padrós, Exposició d’imatges de la Gran Guerra. P. 7
Plàcid Garcia-Planas, Revisitant els fronts de la Gran Guerra. P. 9
Gaziel, Un reporter de La Vanguardia al frontde guerra (trad. de Llorenç Soldevila). . P.10
Col•lectiu Sauló, El Casino. P. 13
Pelai Pagès, Les quintesal segle XIX: un autèntic malson. P. 17
Margarida Colomer, La Llei del Memorial Democràtic i la de la Memòria Històrica. P. 19
Francesc Villà, Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (III). P. 25
Maria Josep Castillo, Llibres a raig. P. 28
Aigua Clara, La Cara i la Creu. P. 30


  Revistes