Raïls

Núm. 24 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 2008
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu 18,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Editorial. P.6

Ramon Oriz Bort i Josep M. Millan Torres, Vegetació arbustiva I arbòria del baranc de l’Astor. P. 7

Enriqueta Sales Ferré, Carme Àvila Terzi, Josep M. Navarro Sauch, Salvador Font Miralles, fill de pares ulldeconencs, ballarí quatre vegades campió del món. P. 49

Anna Querol Brusca, Un exemple d’eixeample urbà contemporani: Ulldecona (1700-1936). P. 53

Joan Roig i Vidal, Gabriel Forcadell, notari d’Ulldecona. Llibre de testaments (1545-1577). P. 9

Núria Raga Raga, Retrat demogràfic: Ulldecona 1970. Estructura socioeconòmica. P. 1332.

Enriqueta Sales Ferré i Carme Àvila Terzi, Joaquim Riba (1914-1999). P. 181

Toni Forcadell Vericat, Castell d’Ulldecona. Intervenció 2003-2006. 2ª part. Treballs de consolidación i arqueològics. P. 183

Conxita Mollà Alcaraz i Irene Oriz Fonollosa, Imatges d’un temps, d’un espai i d’una gent. P. 208

Joan Josep Roca Labèrnia. Poesies. P. 231

Normes de publicació. P. 236

  Revistes