Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 32 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2007
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Curs d'introducció al patrimoni. 4

LLADÓ, Francesc. Argentonins a la guerra civil del segle XV. 5

PINART, Jordi. El circuit de Llevant: de cotxes i cinema. 9

ROQUÉ MARGENAT, Josep M. Els Monserda Vidal familiars de Pelegrí Clavé? 13

COL·LECTIU SAULÓ. Record dels estiuejants argentonins. 15

VILLÀ, Francesc. Argentona a la primera època de "El Maresme" a l'any 1970. 18

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. 24

AIGUA CLARA. La Cara i la Creu. 26

  Revistes