Revista de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 5 Títol del núm.
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1975
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 6,00 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
Núm. 41. Any 1975

ALBERT, Miquel. Relacions del monestir de Santes Creus amb l'antic orde de Montesa. pp 1-71.Núm. 42. Any 1975

-----. A favor de la Valldigna, monestir filial de Santes Creus. pp 73-76.

FORT I Cogul, Eufemià. Davant l'enterrament de l'abat Mendoça de Santes Creus. pp 72-83.

CLEMENTE I ALPUENTE, Emilià. Cicle de concerts a l'església major del monestir de Santes Creus. pp 85-86.

FORT I BUFILL, Xavier. Trascendència dels concerts de Santes Creus. pp 87-93.Núm. 43. Any 1976

FOLCH I GUILLEN, Ramon. L'albareda de Santes Creus. pp 125-140.

ALBERT, Miquel. Santes Creus i Valldigna, unes quantes notícies de llurs relacions, (I). pp 141-188.

VENTURA I SOLE, Daniel. Recordança de l'Eduard Castells. pp 189-198.

CASTELLS, Indaleci. Gornals i Voltors. pp 199-203.Núm. 44. Any 1976

FORT I BUFILL, X. Pere Gil i Gimeno, una vida consagrada a Santes Creus. pp 205-216.

ALBERT, Miquel. Santes Creus i Valldigna, unes quantes notícies de llurs relacions, (II). pp 217-252.

A.S.C. La labor del Patronat del Monestir de Santes Creus durant els anys 1975 i 1976. pp 253-256.Núm. 45. Any 1977

FOLC, Artemi. Notícia històrica sobre la presència del Monestir de Santes Creus a Sants i la seva rodalia. pp 277-288.

MIQUEL, Francesc A. Carles Cardó i una opinió seva sobre el Monestir de Santes Creus. pp 289-290.

MIQUEL, Francesc A. Una opinió considerable sobre l’enterrament de Pere el Gran a Santes Creus. 295-297.

ICART, Joaquim. Record de Pere Lloret i Ordeix. pp 291-294.

FORT I COGUL, E. El meu Mossèn Abdò Socias i Bové. pp 295-298.SERRAMALERA I COSP, Pere. Mossèn Abdò és mort!. pp 299-312.Núm. 46. Any 1977

SOBREQUES I CALLICO, Jaume. Jaume II i Santes Creus. pp 313-320.

CABESTANY I FORT, Joan-F. El 650 aniversari de la mort del rei Jaume II. pp 321-329.

FORT I COGUL, E. Mort i enterrament de JaumeII. pp 331-341.

MASOLIVER, Alexandre. Jaume II, el Rei de Santes Creus i Poblet. pp 342-346.

CATALA I ROCA, Pere. Trobada Castellera a Santes Creus. pp 347-351.

ICART, Joaquim. Activitats del Patronat de Santes Creus l'any 1977. pp 352-353.Núm. 47. Any 1978

PIQUER I JOVER, Josep- Joan. Carta de visita de Fra Benet LLort adreçada a les monges de Vallbona. pp 373-390.

FORT I COGUL, E. El plet entre Santes Creus i Scala Dei sobre Bonrepòs. pp 391-402.

MIQUEL, Francesc A. Un eclesiàstic del segle XVI. pp 403-418.

FORT I COGUL, E. Un monestir austríac homònim de Santes Creus. pp 419-420.Núm. 48. Any 1978

GASOL, Josep Maria. Pere Alegre, fill de Manresa, abat de Santes Creus. pp 421-429.

ARAGO, Antoni Maria. Perfil espiritual de Jaume II el Just. pp 431-437.

FORT I BUFILL, Xavier. Bonaventura Icart i Pons (1907-1978). pp 439-443.

FORT I COGUL, E. Precisió sobre la data en què morí la reina Blanca d'Anjou. pp 445-447.

SELVAT, Andreu. Notícies pecuàries de Santes Creus: el bestiar major. pp 449-454.

ICART, J. Activitats del Patronat durant l'any 1978. pp 455-456

  Revistes