Miscel·lània d'Estudis Santjustencs

Núm. 7 Títol del núm.
Editorial Localització Sant Just Desvern (Barcelona) Any 1996
Periodicitat ISBN/ISSN
Preu 12 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte
Sumari
Presentació. P. 5.
GUASCH I DALMAU, David; MENÉNDEZ I PABLO, F. Xavier; SOLIAS I ARÍS, Josep M.: Aproximació a l'estudi del poblament d'època romana a la vall de Verç (entorn de Sant Just Desvern, Baix Llobregat). P. 11.
COBEÑA I GUÀRDIA, Judith: Daniel Cardona i Civit (Barcelona 1890-Sant Just Desvern 1943). P. 65.
CASTRO I CHESA, Jesús (et al.): L'escoltisme a Sant Just Desvern. P. 103.
Introducció. P. 107
1.- L'inici de l'escoltisme a Sant Just Desvern (1957-1961). P. 115
2.- Els inicis de l'Agrupament Martin Luther King (1968-1976). P. 145.
3.- Evolució històrica de l'Agrupament (1976-1981). P. 188.
4.- La dècada dels anys vuitanta: anys de canvis polítics. P. 213.
5.- Una època excel·lent (1986-1992). P. 229.
6.- Mètode i uniforme. P. 255.
7.- El XXV Aniversari (1992-1994). P. 275.
- Apèndix
- Conceptes i sigles. P. 283.
- Relació dels membres de l'Agrupament. P. 295

  Revistes