Miscel·lània d'Estudis Santjustencs

Núm. 9 Títol del núm. 9
Editorial Localització Sant Just Desvern (Barcelona) Any 1998
Periodicitat ISBN/ISSN
Preu 12 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte
Sumari
Presentació. P. 7.
BENÍTEZ I BAUDÉS, Carles: Vint anys de l'Associació de Veïns de Sant Just Desvern. P. 11.
1.- Antecedents. P. 14.
2.- Una alenada de llibertat. P. 17.
3.- La pèrdua de caliu. P. 39.
4.- Davallada. P. 46.
5- El ressorgiment. P. 58.
Epíleg. P. 68.
Metodologia. P. 69.
Apèndix (El moviment veïnal a Sant Just Desvern). P. 70.
Notes. P. 73.
Índex onomàstic. P. 82.
MASDÉU I TÈRMENS, Raimon: Els santjustencs de 1900. P. 85.
Els majors contribuents. P. 89.
Els membres de l'Ajuntament. P. 131.
Notes. P. 139.
Fonts. P. 143.
Llista alfabètica de tots els noms que apareixen amb indicació del número de la fitxa i la pàgina en què s'explica el seu origen. P. 144.

MALARET I AMIGÓ, Antoni: L'origen i la història dels carrers de Sant Just Desvern. P. 145.
Nomenclàtor de carrers. P. 216.

Altres publicacions del Centre d'Estudis Santjustencs. P. 222

  Revistes