Miscel·lània d'Estudis Santjustencs

Núm. 11 Títol del núm. 11
Editorial Localització Sant Just Desvern (Barcelona) Any 2002
Periodicitat ISBN/ISSN
Preu 12 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte
Sumari
TORRA PANNON, CORAL; OCHOA GONZÁLEZ, Juli: El llegat del prevere Joan. P. 5.
GUASCH I DALMAU, David: Els retaules de l'Església parroquial de Sant Just Desvern. P. 51
Vida escrita pel mateix Miquel Rius i Vives. P. 89
MALARET I AMIGÓ, Antoni: L'exili d'una família santjustenca (1939). P. 115
ANGUERA I MÚRRIA, Antoni: Cinquanta anys de cavalcades de reis a Sant Just Desvern. P. 141
Altres publicacions del Centre d'Estudis Santjustencs. P. 162

  Revistes