Miscel·lània d'Estudis Santjustencs

Núm. 12 Títol del núm. 12
Editorial Localització Sant Just Desvern (Barcelona) Any 2004
Periodicitat ISBN/ISSN
Preu 17 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte
Sumari
RIERA PRENAFETA, Francesc: Les esquadres de Catalunya a Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. 1922-1939.
Les esquadres. P. 11.
La seguretat ciutadana als pobles d'Esplugues i Sant Just a les primeries del segle XX. P. 17.
El post de Sant Just Desvern. P. 23.
Els mossos. P. 34.
El cas Prunés. P. 58.
El cas dels nois Puigtuví i Garrigó. P. 60.
Annex 1. Relació de serveis prestats pel post de mossos d'esquadra d'Esplugues de Llobregat durant els anys 1922 a 1930. P. 62.
Annex 2. Uniformitat. P. 67.
Annex 3. Armament utilitzat pels mossos en el període de referència. P. 67.
Annex 4. Salaris que percep el personal de les esquadres. P. 68.

FONT I GRASA, Pere: 1954-2004. Mig segle de la mort de l'escolà Josep Ma. Flixi Sorolla.
Introducció i justificació. P. 71.
Uns anys difícils. P. 75.
La versió dels diaris i revistes. P. 77.
El Brusi i Vida de Esplugas. P. 80.
Full parroquial: "Muerte hermosa y ejemplar". P. 82.
El dramàtic d'EAJ-1 Radio Barcelona. P. 83.
Documents oficials del Registre Civil. P. 86.
Testimonis inèdits. P. 90
Fons consultades. P. 98.
Agraïments. P. 98
Montserrat. "La mort de l'escolà". P. 99.

GRUP ESPELEOLÒGIC RATS PENATS: Noves aportacions i rectificacions al llibre de les mines d'aigua de Sant Just Desvern.

  Revistes