Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 041 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2010
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Notícies de l'entitat. 4

LLADÓ, Julià. 400 anys de l'expulsió dels moriscs a Dénia (Marina Alta). 8
Centre d'Estudis del Besòs-Canyet (Badalona). 10

AMARGANT, Emili. Àlbum gràfic argentoní 1948-1949. 11

MATILLA DUEÑAS, Antoni. El llegat de Charles Darwin. 23

MARFÀ, Oriol. Veïnats i urbanitzacions d'Argentona (I). Els veïnats de Sant Jaume de Traià i de La Pujada. 25

GURRI, Antoni; SUBIÑÀ, Enric. Veïnat de Madà. 27

LLADÓ, Josep. Veïnat del Cros. 29

VILA, Rosa. El nas de Mussolini de Lluís-Anton Baulenas. 31

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. 33

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 36

  Revistes