Estudis Baleàrics

Núm. 86/87 Títol del núm. Josep Font i Trias (1913-2000)
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2007
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
GALMÉS CHICÓN, Bàrbara. Presentació. 5

SERRA BUSQUETS, Sebastià. Presentació. 7-8

VIDAL REYNÉS, Jordi. Introducció. 9-11

TRIAS, Sebastià, FONT, Alexandre, VIDAL, Jordi. Cronologia de Josep Font i Trias (1913-2000). 13-27

VIDAL REYNÉS, Jordi. Entrevista amb Joana Barceló Obach, viuda de Josep Font i Trias. 29-31

RECORDANT JOSEP FONT I TRIAS

CIFRE FORTEZA, Bernat. De la vida i geografia de Son Pep Font i Trias. 35-39

DEL HOYO BERNAT, Javier. Entrevista amb Alejandro Onsalo. 41-45

DURAN PASTOR, Miquel. Memòria del professor Josep Font i Trias. 47-48

FERRER FLÓREZ, Miquel. La meva relació amb Josep Font. 49-54

GENÉ VILA, Emili. Recordança de Don Pep Font. 55-56

GENOVART SERVERA, Gabriel. Don Pep Font, el gest afable. 57-59

JANER MANILA, Gabriel. El record. 61-62

MATAS PASTOR, Joan Josep. Josep Font i Trias i l'Acció Catòlica Espanyola de Mallorca. 63-72

PLA GARCÍA, Joan. Josep Font i Trias o la memòria d'un temps feliç. 73-77

RAMIS SERRA, Pere. Don Pep i els escrits filosòfics. 79-81

TRIAS MERCANT, Sebastià. De Sebastià Font a Josep Font. 83-90

TRIAS MERCANT, Sebastià. Dos textos inèdits de Josep Font i Trias. 91-97

VÁZQUEZ ALONSO, Ángel. Recordant Don Pep Font, catedràtic de l'Institut Ramon Llull. 99-104

VICENS CASTAÑER, Antoni. Tres encontres amb Don Pep Font i Trias. 105-108

VIDAL REYNÉS, Jordi. El meu inoblidable curs amb el Sr. Font a l'Institut Ramon LLull. 109-112

VIDAL ROCA, Josep M. Presentació de "Filosofía y Lulismo". 113-115

ESTUDIS EN HONOR DE JOSEP FONT I TRIAS

ALEMANY POU, Josep Ll. La Llei de capitalitat de Palma de Mallorca. 119-128

BLANES FONT, Luis. Biografía del escultor Luis Font y Martorell (1839-1904). 129-145

BOADA SALOM, Jaume. Les monedes mallorquines de la Guerra del Francès (1808-1914). 147-156

FONT JAUME, Alexandre. L'Estudi General lul·lià versvs la Maioricensis Schola Lullistica. 157-169

GARRIDO ÁLVAREZ, Leandro. La potenciación de la defensa de las Islas Baleares en 1899. 171-179

JAUME CAMPANER; Miquel. L'Associació Catòlica de Mestres Nacionals de Balears (1923-1943). 181-196

PIÑA HOMS, Román. Extremadura y Mallorca. Un canto a la universalidad. 197-201

DE LA PRIETA CERDÀ, José L. Sant Sebastià a un sermó de les darreries del segle XIX. 203-210

TRIAS PRATS, Bartomeu. Filosofía y Derecho. La libertad personal: las sentencias pre-canon 1.095. 211-220

VIDAL REYNÉS, Jordi. Josep Font i Arbós, en lluita contra la blasfèmia. 221-231

DEL HOYO, Xavier. Institut 1836-1968: Notícies i imatges. 233-312

Baleares/Última Hora. Entrevistes. 313-320

VIDAL REYNÉS, Jordi. Àlbum fotogràfic. 321-336

  Revistes