Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 67-70 Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1988
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
COMPANYS i FARRERONS, Isabel i MONTARDIT BOFARULL, Núria: " La fusta i el guix com a materials de cobriment al Monestir de Santes Creus: fragments del magatzem i el sostre de la biblioteca (segles XIV-XVI)", p. 9-40.
COMPANYS i FARRERONS, Isabel i VIRGILI i GASOL, M. Joana: "Noves aportacions documentals sobre el mestre Perris d'Austri i la capella de l'Assumpció de la Verge", p. 41-55.
COMPANYS i FARRERONS, Isabel i VIRGILI i GASOL, M. Joana: "Els permòdols de cornisa del Monestir de Santes Creus: descripció i estudi iconogràfic", p. 57-114.

  Revistes