APEL·LES MESTRES, ARTISTA COMPLET I HOME POLIÈDRIC

Estat actual Disponible Preu exposició i trasllat 0
Centre Esbart Català de Dansaires
Descripció temàtica
Descripció formal
Figura multidisciplinar i polièdrica, Mestres va intervenir en els camps de la literatura, la il·lusitració, el folklore, la cançó, el teatre, la música, la jardinerai, l'escenografia, la publicitat i altres. També és destacable el seu lligam amb associacions barcelonines de cultura popular (l'Orfeó Català, per exemple) amb les que va intervenir en l'organització de diversos actes culturals, organitzats principalment a la ciutat de Barcelona, com és el cas de les anomenades Festes d'infants i Flors.
Una de les entitats culturals amb la que va tenir relació és l'Esbart Català de Dansaires, entitat dedicada a l'estidui i a la difusió de la dansa tradicional catalana. A més de la col·laboració d'Apel·les Mestres i l'Esbart Català de Dansaires en diversos actes de cultura popular, la relació entre ambdós, propiciada per Aureli Capmany, amic de Mestres i soci, director artístic entre 1909 i 1917 i responsable de l'ideari de l'Esbart Català, s'estén més enllà de la relació artística.
Apel·les Mestres és l'autor del dibuix sobre pergamí que conté una composició amb quatre músics i balladors de semblança hel·lènica amb el qual va obsequiar l'Esbart Català l'any 1912, després de la participació d'aquesta entitat a una de les vetllades artístiques organitzades al seu domicili. L'entitat en va fer la seva imatge pública en compondre un penó tardomodernista fruït d'un concurs públic de projectes del que va ser director l'artista Josep Llimona. Aixímateix, Apel·les Mestres és l'autor dels versos que els balladors i balladores reciten al Ball de les gitanes. Mestres va fer la composició poètica per fer del ball una peça única.
L'any 2011 es va escaure els 75 anys del traspàs de l'Apel·les Mestres que va morir a Barcelona la nit del 19 de juliol de 1936 i l'any 2013 es celebraran els 100 anys de la presentació de la Senyera i de la seva benedicció a Sant Pere de Terrassa el dia 6 de juliol de 1913.
Figura molt recordada popularment, és injustificadament poc valorada històricament malgrat ser precursos, a Catalunya i a Europa, en diversos aspectes artístivs. Possiblement la data de la seva mort que va aturat tota manifestació de reconeixement o d'homenatge, és la causa d'aquesta manca de reconeixement.
Per aquest motiu, l'Esbart Català de Dansaires ha realitzat aquesta exposició (concebuda com a itinerant), una publicació sobre la seva vida i obra i un enregistrament amb una sel·lecció de cançons i conferències.
Elements complementaris

  Exposicions