ESBART CATALÀ DE DANSAIRES : 1908-2008 CENT ANYS D’HISTÒRIA

Estat actual Disponible Preu exposició i trasllat
Centre Esbart Català de Dansaires
Descripció temàtica
Coordinació: Montserrat Delgado
Textos: Montserrat Delgado, Montserrat Garrich
Sel·lecció d’imatges: Anna Bigas, Sílvia Martín

L’Esbart Català de Dansaires ha presenciat molts dels esdeveniments i canvis que ha viscut la societat catalana, en especial la barcelonina. Aquesta exposició mostra a través de dades, fotografies i esquemes, com ha estat aquest llarg recorregut fins la seva vida actual, fent un repàs dels cent anys d’història de l’entitat a partir dels objectius expressats en els Estatuts fundacionals signats el 8 de juliol de 1908:

“1er. La finalitat del Esbarts Català de Dançaires es estudiar y donar á coneixer los balls populars y artistichs nacionals y extrangers, per parelles d’abdós sexes.”
Descripció formal
L’exposició està organitzada en tres grans apartats: La Fundació, Què fem i com ho fem i L’Esbart i la societat. El primer apartat presenta l’Esbart Català de Dansaires a Barcelona. El segon gran bloc, es més extens, explica les activitats de l’entitat basades en la recerca, els fons documentals i la divulgació de la dansa tradicional catalana.
Finalment, L’Esbart i la societat vol reflectir l’aportació i incidència d’una entitat cultural a la societat catalana, i en especial la barcelonina, i l’agraïment d’aquesta a la tasca desenvolupada.


Elements complementaris
Descripció tècnica:
- Número de plafons: 18 extensibles
- Mides: 200 x 90 cm

  Exposicions