2004: El cooperativisme agrari a Vila-rodona, 1893-1994 i Vila-rodona i la Cooperativa, 1994-2004

Estat actual Preu exposició i trasllat 0
Centre Centre d'Estudis del Gaià
Descripció temàtica
Es tracta de dues exposicions, una complementària de l'altra. La primera és una reposició d'una gran exposició realitzada deu anys enrera per commemorar el 75è aniversari de la construcció del celler cooperatiu. Una exposició pensada per explicar el cooperativisme agrari a Vila-rodona, però també a Catalunya. La segona és una actualització dels darrers anys, tant en referència a la cooperativa com en dades de les terres de conreus, i evolució dels preus agraris.
Descripció formal
Elements complementaris

  Exposicions