1998: De la República a la Dictadura (1931-1945)

Estat actual Preu exposició i trasllat 0
Centre Centre d'Estudis del Gaià
Descripció temàtica
Exposició realitzada a partir de documents i fotografies cedides pels veïns que pretenia mostrar els canvis extraordinaris que, com a tot arreu, van succeir-se a Vila-rodona.
Descripció formal
L'exposició estava formada per tres plafons grans que introduïen a nivell general els períodes de la república, la guerra i la postguerra; dos plafons que recollien les llistes dels vila-rodonins morts a la guerra, les famílies exiliades i les persones que van ser empresonades; quaranta-sis quades amb fotografies i documents; sis vitrines amb premsa de tot el període, treballs escolars del període republicà, de l'època de la guerra i dels primers anys de la postguerra, i objectes de fusta realitzats a la presó; una ràdio de l'època que donava intermitentment el discurs de Francesc Macià de proclamació de la república i el "parte oficial de guerra" de l'1 d'abril de 1939; un maniquí amb un vestit d'infermera de la guerra.
Elements complementaris

  Exposicions