Molins, tallers i fàbriques a la Sènia. El procés d'industrialització a una comunitat rural

Estat actual Disponible Preu exposició i trasllat 2
Centre Centre d'Estudis Seniencs
Descripció temàtica
Anàlisi dels factors i antecedents que desenvoquen en el procés d'industrialització a la Sénia.
Descripció formal
Procés d'industrialització a la Sénia.
Elements complementaris
Catàleg de l'exposició disponible.

  Exposicions