Arxiu de la Cambra Agrària de la Sénia

Procedència Cambra agrària de la Localització local del Centre d'E Responsable Manel Serra Heredia
Centre Centre d'Estudis Seniencs
Descripció temàtica
Aquest fons inclou les diferents sèries documentals que formaven l'arxiu de la Cambra Agrària des de la seva creació.
Descripció física
L'estat de conservació de les sèries és desigual. N'hi ha de força afectades per l'humitat. Està per classificar i per catalogar.


  Fons documentals