Associació Cultural Lo Llaüt

Adreça C/ Clots, 19, 2n. Apartat de Correus, 11
Codi postal 43791 Població Ascó Comarca Ribera d'Ebre
Telèfon Fax Mòbil
Correu electrònic info@lollaut.com Pàgina web http://www.lollaut.blogspot.com
Contacte Biel Pubill Horari
Nombre de membres 0 Nombre de socis 0
Activitats
1. Fomentar les manifestacions culturals vinculades a Ascó i dirigides principalment a la seva població 2. Participar en la revista local MALPÀS, servint aquesta de plataforma per projectar culturalment el poble 3. Crear un arxiu de documentació d'interès bibliografic i fotografic a nivell local i comarcal. 4. Establir contactes i intercanvis amb altres associacions, preferentment culturals. 5. Facilitar i animar la investigació i l'expressió cultural i artística en un clima de plena llibertat, independència, rigor i respecte per les persones i valors democràtics. 6. Vetllar per la conservació del patrimoni cultural asconenc 7. Organitzar tot tipus d'actes culturals: exposicions, conferències, cursos, sortides, concursos,... 8. Estimular a través de beques als estudiosos a publicar els seus treballs i recerques referents al poble
Relacions
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre- CERE-,

Enllaços d'interès

Monografies

Revistes

  Centres